aanvullen

aanvullen
{{aanvullen}}{{/term}}
completefinish, fill (up)
voorbeelden:
1   een bedrag/reserve aanvullen make up an amount/a reserve
     de voorraad aanvullen replenish stocks
     iemands woorden aanvullen finish someone's sentence for him/her
     zij vullen elkaar goed aan they complement each other well

Van Dale Handwoordenboek Nederlands-Engels. 2015.

Игры ⚽ Поможем написать курсовую

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”